Privacy- en cookieverklaring

versie januari 2022

  De website nederlandsewijninfo.nl is een initiatief van de VNWP. Op dit platform vind je onder andere informatie over druiven, de locaties van Nederlandse wijngaarden en de historie van Nederlandse wijn. Als je een reactie achterlaat onder een blog of contact opneemt via het online contactformulier, dan worden je persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens VNWP verwerkt, hoe en waarom dit gebeurt, wat jouw rechten zijn en hoe de VNWP omgaat met cookies.

  Verantwoordelijke voor de verwerking

  Vereniging Nederlandse Wijn Producenten (VNWP)
  p/a Rijksstraatweg 12
  3921 AJ Elst (U)
  KvK-nummer: 64902137

  Voor vragen kun je mailen naar contact@nederlandsewijninfo.nl.

  Deze persoonsgegevens worden verwerkt door VNWP:

  1. Voor- en achternaam;
  2. E-mailadres;
  3. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.
  4. VNWP verwerkt geen bijzondere- en of gevoelige persoonsgegevens.

  Waarom deze privacyverklaring?

  Onder persoonsgegevens valt alle informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een telefoonnummer of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Op grond van deze verordening moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard.

  Hoe komt VNWP aan de gegevens?

  De persoonsgegevens die VNWP verwerkt, worden door jou verstrekt via e-mail, telefoon, het online contactformulier op de website of de reactiemogelijkheid onder berichten en webpagina’s.

  Waarom verwerkt VNWP persoonsgegevens?

  VNWP gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten en verwerkt ze alleen als dit volgens de wet mag. Hiervoor is het belang om je gegevens te verwerken, afgewogen tegen jouw privacybelang. Je gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  Reageren op je vraag of verzoek

  • Als je contact met VNWP opneemt via telefoon, mail of het online contactformulier.

  Reacties onder blog en posts

  • Als je een reactie plaatst onder een blog, dan worden je gegevens bewaard zodat VNWP kan reageren op je bericht.

  Bewaartermijn persoonsgegevens:

  VNWP bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren. 

  1. Communicatie zoals e-mail, berichten en online contactformulieren worden niet langer bewaart dan nodig is voor het doel. Gegevens die via deze weg zijn verkregen, zijn noodzakelijk om op tijd, compleet en correct te reageren op je bericht.
  2. Reacties onder posts en blogs blijven staan, tenzij je een verwijderingsverzoek indient of de post of blog verwijderd wordt.

  Delen met derden:

  VNWP deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw organisatie, om te voldoen aan hetgeen je verzoekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met externe partijen die uw gegevens verwerken teneinde onze dienstverlening te kunnen realiseren, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VNWP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Je rechten

  Omdat VNWP persoonsgegevens van je verwerkt, kun je de VNWP verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kun je VNWP verzoeken de persoonsgegevens die we van je verwerken naar je toe te sturen zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. Daarnaast kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Tot slot kun je de toestemming die je aan VNWP gegeven hebt om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wil je gebruikmaken van deze rechten, stuur je verzoek dan per e-mail naar contact@nederlandsewijninfo.nl. Je ontvangt uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

  VNWP vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat zeker is dat het verzoek door jou is gedaan. Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over de gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

  Beveiliging van je persoonsgegevens

  VNWP neemt de verwerking van je persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. 

  Als je van mening bent dat je gegevens niet goed beveiligd worden, of als je aanwijzingen hebt dat je gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar contact@nederlandsewijninfo.nl.

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website door je browser wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Daarmee is jouw apparaat te herkennen tijdens ieder bezoek aan de website.

  VNWP maakt geen gebruik van cookies. 

  Uitgaande links
  Op de website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken, word je naar een website buiten https://www.nederlandsewijninfo.nl/ geleid. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. We raden je aan de privacy- en cookieverklaring van de desbetreffende website te raadplegen, om te weten hoe zij met je privacy omgaan. 

  Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

  Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2022. Wanneer onze werkwijze verandert, zijn we genoodzaakt ook deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. De nieuwe privacy- en cookieverklaring wordt altijd op de website gepubliceerd.

  Wil je meer informatie?

  Meer informatie over cookies vind je op de website veiliginternetten.nl en op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum. Mocht je meer willen weten over de twee wetten, die op cookies van toepassing zijn, dan verwijzen we je naar: